ბალანსის შევსება

ედემTV-ზე ჩემს მიერ შექმნილი ექაუნთების ბალანსის დამოუკიდებული შევსება შეუძლებელია! აბონენტებს ბალანსის შევსებაში მე ვეხმარები. მათი ბალანსის შესავსებად თანხის მიღება შემიძლია TBC ბანკის ანგარიშზე. რეკვიზიტს მოთხოვნით მოგაწვდით. ბალანსს ვავსებ კურსით: $ 1 (ერთი თვე) = 3 ₾.

სხვა შემოთავზებულ IPTV კანტორების აბონენტებს თავად შეუძლიათ საკუთარი ბალანსის შევსება. აბონენტის კაბინეტში ბალანსის შევსების მრავალი მეთოდია წარმოდგენილი.