ბალანსის შევსება

ედემTV-ზე ჩემს მიერ შექმნილი ექაუნთების ბალანსის დამოუკიდებული შევსება შეუძლებელია! აბონენტებს ბალანსის შევსებაში მე ვეხმარები. მათი ბალანსის შესავსებად თანხის მიღება შემიძლია TBC ბანკის ანგარიშზე. რეკვიზიტს მოთხოვნით მოგაწვდით.

სხვა შემოთავზებულ IPTV კანტორების აბონენტებს თავად შეუძლიათ საკუთარი ბალანსის შევსება. აბონენტის კაბინეტში ბალანსის შევსების მრავალი მეთოდია წარმოდგენილი.