ადგილზე მომსახურების სერვისი

ვინც IPTV-ში თავისით ჩართვა/გამართვა ვერ შეძლო, არც ჩემმა ვიდეოინსტრუქციებმა უშველა, მაგრამ მაინც ძალიან უნდა IPTV-ს ქონა, შემიძლია ვესტუმრო და ადგილზე გავუმართო მეურნეობა. კომპეტენტური ვარ ანდროიდ და Windows მოწყობილობებში.

მომსახურების ფასი დამოკიდებულია ჩემი და აბონენტის ლოკაციების შორის მანძილზე და შესრულებული სამუშაოს სირთულეზე.